Asr-ı Saadette İslamAsr-ı Saadet, Hz. Resmin orjinal hali için tıklayınız‘in, Yüce Allah’tan aldığı Kur’an ayetlerini insanlara tebliğ ettiği ve kendi gözetim ve denetimi altında hayata geçirdiği dönemdir. Bu dönem, Dünyadaki tüm Müslümanlarca ‘Altın Çağ’ olarak kabul edilir ve İslâm’ın sadece bu dönemde eksiksiz ve mükemmel yaşandığına inanılır. Bu dönemde yaşanan hayat ve ortaya konan örneklik, Müslümanlar tarafından ilk ve en önemli kaynak olarak kabul edilir. Her Müslüman’ın zihin dünyasının oluşumundaki en büyük pay hiç şüphesiz ki Asr-ı Saadet’e aittir. Asr- Saadet dönemi her Müslüman için kutlu çağdır. İçinde hayatın her alanına ilişkin örneklikler taşır. Dünyadaki tüm Müslümanlar, yüzyıllardır o dönemdeki hayatın bir benzerini yaşamak ve yaşatmak için çaba sarfederler. İslâm Medeniyetini inşa eden ana unsurlardan en önemlisi, Asr-ı Saadet adı verilen bu özel zaman diliminde ortaya konan ilkelerdir. Asr-ı Saadet’in Müslümanların ilim, ahlak, düşünce ve toplumsal hayatlarının oluşumunda özel ve belirleyici bir öneme sahip olduğunda hiç şüphe yoktur. Bunun bir çok sebebi sayılabilir. Ancak belirtilmesi gereken sebeplerden ilki, bu dönemde, tüm Müslümanlar için pek çok yönüyle örnek alınması gerekli bir hayatın yaşanmış olmasıdır. Ayrıca İslâmi hayat ve düşünce dünyasının her alanına ilişkin ilk uygulamaların bu dönemde hayat bulmuş olması da Asr-ı Saadet’in önemini artıran faktörlerin başında gelir. Müslümanlar tarafından oluşturulmuş ve zaman içinde gelişip özel akım veya disiplin niteliğini kazanmış her önemli hareket, kendine Kur’ân-ı Kerim yanında Hz. Resmin orjinal hali için tıklayınız‘in tatbikatına sahne olan Asr-ı Saadet’ten de bir dayanak bulma ihtiyacını hissetmiştir. Tefsir’den Fıkıh’a, Tasavvuf’tan Kelam’a ve diğer fikrî ve ilmî faaliyet biçimlerine kadar Müslümanların düşünce ve davranışlarını yönlendiren her önemli oluşumun, köklerini Asr-ı Saadet’e dayandırması, bu özel dönemin niçin farklı bir öneme sahip olduğunu yeterince açıklar. Siyaset ve genel toplumsal örgütlenme modelleri için de durum farksızdır. Bugünün şartlarında dahi, İslâm’ın genel ilkelerinden hareketle toplumsal örgütlenme modeli üzerine kafa yoranlar, kendilerine Asr-ı Saadet’ten meşru ve ikna edici dayanaklar bulmak durumundadırlar. Bu durum, İslâmî metodoloji açısından böyle olması gerektiği gibi, Müslüman aklı ve vicdanı tarafından genel kabul görmesi açısından da böyledir ve böyle olmak zorundadır.

Kitap Bilgileri

Adı : Asr-ı Saadette İslam Yazarı : Vecdi Akyüz Yayınevi : Beyan Dili : Türkçe Ekl. Tarihi : 23.04.2008 Boyutu : 2.64 MB İndiren : 1749 Resmin orjinal hali için tıklayınız
http://www.darulkitap.com/indir/asr-…yuz-beyan.html

Ashabın Dilinden Peygamberimizin Hayatı

Ashabın Dilinden Peygamberimizin Hayatı


Yüce Allah yeri yaratınca göğü yaratmaya niyet etti. Yedi kat olarak göğü yarattı. Arşı da yaratıp arş’ın bacağına: “Resmin orjinal hali için tıklayınız, Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur diye yazdı. Yüce Allah, Adem’le Havva’yı yerleştirdiği cenneti yarattıktan sonra, kapılara, yapraklara, kubbelerin ve çadırların üzerine, Adem daha ruhla ceset arasındayken benim adımı yazdı. Yüce Allah Adem’e can verince o, Arş’a baktı ve benim adımı gördü. Allah ona, Resmin orjinal hali için tıklayınız‘in, Adem oğlunun efendisi olduğunu söyledi. Şeytan, Adem’le Havva’yı aldattığında, onlar tövbe edip benim adımın Allah’a şefaatçi olmasını istediler.

Kitap Bilgileri

Adı : Ashabın Dilinden Peygamberimizin Hayatı Yazarı : A. İbnü’l-Cevzi Yayınevi : Uysal Konya Dili : Türkçe Ekl. Tarihi : 23.04.2008 Boyutu : 1.2 MB İndiren : 2068

Hadis Ansiklopedisi(23 hadis kitabı içeriği)

DarulKitap.com Ekibinin hazırladığı Hadis Ansiklopedisi’nin içerdiği 23 hadis kitabı:

Sahihi Buhari
Sahihi Muslim
Kutubi Sitte
Suneni Ebu Davud
Suneni İbni Mace
Suneni Darimi
Suneni Tirmizi
Suneni Nesai
Musnedi Ebu Hanife
Musnedi Ahmed bin Hanbel
Riyazu’s-Salihin
Cemul-Fevaid – Rudani (tam değil)
Muvatta – İmam Malik
Ahkam Hadisleri (tam değil)
Camiu’l-Ehadis
Esbabu Vurudil-Hadis
Mutevatir Hadisler
Kudsi Hadisler
Cemu’s-Sagir – Suyuti
Dualar ve Zikirler – İmam Nevevi
Kitabu’z-Zühd – A.Hanbel
Mucemu’s-Sagir – Taberani
…………libu Aliyye (tam değil)

İndir(rapid)

Full ilahi Albümler

Full ilahi Albümler.. İslamhakyolu Katkılarıyla.. Full Seri Albümler (Güncellemeli)


Selamun ALeyküm Can Kardeşlerim Sitem İçin Hazırladığım Paylaşımları Sizlerede Paylaşmak İstedim..
Yaklaşık 3,000 Albümü Sizlerle Paylaşacağım Tüm Uploadlar Kendime Aittir. ve Rapiddir. Şifresizdir
İlk Olarak Size Şunu Söyliyeyim Ben Bu Arşivi 1 Senede Tamamladım.. Aslında daha tamamlanmadı Ama yine elimdekileri Paylaşıyorum..
Googlede Sabahladığım Günler oldu. İlahi Arşivi Benim Hobimdir.. Yaklaşık 3000 albüm olup 40,000 eser bulunuyor..
Arşiv Yapmak İsteyen Arkadaşlar Bu Başlığı Takip etsin çünkü Piyasada Olan Albümleri Tek Biryerde Bulundurup. Piyasada Göremediğinizide Burada Göreceksiniz..
Kimse Bana Gelip Bu Arşivi benim HDD atarmısın diye. gelmesin çünkü bir kere kargo yüzünden başım ağırdı onun için yapmıyorum. ancak Bursa Civarı olanlar için imkan sunabilirim..
Bu Arada 1 senede Hazırladığım Arşivi şimdi 4 ayda kendi tarafımca uploadlayıp siteye sunucam. Bence kimse ilahi toplamak için site site dolaşmasın çünkü, ben sizin yerinize zamanında dolaştım.. Bu Arşivi Yapmamda Olasılık Tanıyan mehmedim(ahsen) Kardeşime Gönülden Teşekkür Ederim.

Güncelleme 2 Günde Bir Yapılır


Abdulhadi Öztürk – Gelin Canlar Bir Olalım
Abdulhadi Öztürk – Korkakmısın
Abdulhadi Öztürk – Sılaya Hasret
Abdulhadi Öztürk – Sıra Sende

Abdulbaki Kömür – Ah Bosna
Abdulbaki Kömür – Dağlarda Kardeşlerim Var
Abdulbaki Kömür – Dilara Şiir
Abdulbaki Kömür – Ellerime Kar Yagıyor
Abdülbaki Kömür – Kar Cicekleri
Abdulbaki Kömür – Rüzgar
Abdulbaki Kömür – Son Kuşlar
Abdulbaki Kömür – Uyan Artik
Abdulbaki Kömür – Yusuf Şiir

Abdulkadir Şehİtoğlu – Esma 99
Abdulkadir Şehİtoğlu – Yalvarış
Abdülkadir Şehitoğlu – Dön Allah’a
Abdülkadir Şehitoğlu – Elveda
Abdülkadir Şehitoğlu – Hakikat bağının gülleri
Abdülkadir Şehitoğlu – Sığın Yüce Allah’a
Abdulkadir Şehİtoglu – Yürek Yanınca

Abdullah Akbudak – Dertli Yol
Abdullah Akbudak – Nur Çeşmesi
Abdullah Akbudak – Rahmet Gulu
Abdullah Akbudak – Sensiz Ağlar
Abdullah Akbudak – Zakirin Gözyaşı

Abdullah – My WishDilegim

Abdullah Beyhan – Fani Dünya

Abdullah Faraç – Enbiyalar Sultanı

Abdullah Kodaman – Annem

Abdullah Nayır – Yücelerden Yücesi

Abdullah Takdim – Firar Ediyorum

Abdullah Sevinckan – Aglama Yuregim
Abdullah Sevinckan – Gönüllerin Sultanı
Abdullah Sevinçkan – Ezgi Yüreklim

Abdullah Isilak – Anadolu Doluyum
Abdullah Isilak – Ben Bu Yolun Yolcusuyum
Abdullah Isilak – Sazim Gamli

Abdurrahman Toprak – Selam
Abdurrahman Toprak – Sevdim Seni

Abdussamed Selam – Sana Asigim

Abdülhamit Tutkun – Namaz

Abdülselam Bilgin & Sain Yıldız- Ararım Seni

Acembuselik Ayin-i Serif (Abdülbaki Nasır Dede) 1961

Arapça – Ababeel (Hareketli)

Adem Kesİk – Affet Beni
Adem Kesİk – Gözleri Kömür
Adem Kesİk – Maşallah Babama
Adem Kesik – Vuslat

Adem Sayin – Sevdim Seni

Adem & Ertugrul Yilmaz – Gelin Ey Kardesler

Adem Karabey – Beyaz Guvercin

Adem Karaca – Divane Gönlüm
Adem Karaca – Gonul Sarayim
Adem Karaca – İki Damla Gözyaşı
Adem Karaca – Özledim
Adem Karaca – Yemin Olsun

Adem Pala – Kervan
Adem Pala – Mekkede Medinede
Adem Pala – Nurlar Yagar

Adem Sevgi – Sevda Yurdu Medine
Adem Sevgİ – Sevgi Pınarı

Adem Şen – Aşk-ı Nebi
Adem Şen – Nevbahar

Adem Tuzcu – Yollar Da Topraktandi

Adil Avaz – Benim Kavgam
Adil Avaz – Çoban Yıldızı Şiir
Adil Avaz – Coban Yildizi
Adil Avaz – İsyan Türküleri
Adil Avaz – Meydan Okuyorum
Adil Avaz – Silvanlı

Adil Avaz – Diger Eserleri

Adil Islamoglu – Ayaz

Adnan Varveren – Nur Kundak

Ahmed Muhammed – Cennet Kervanı 1
Ahmed Muhammed – Cennet Kervanı 2
Ahmed Muhammed – Cennet Kervanı 3
Ahmed Muhammed – Ilahi Care
Ahmed Muhammed -Ya Mehdi (AS)

Ahmedi – Güzel Seyda

Ahmet Aslan – Rüzgar ve Zaman

Ahmet Bahadır Canbaz – Ya Allah

Ahmet BaydarogLu – Ana Sevdasi
Ahmet BaydarogLu – BekLiyorum
Ahmet BaydarogLu – Bir Türkü SöyLe
Ahmet BaydarogLu – Hata Bana
Ahmet BaydarogLu – Seyyah

Ahmet Basak – Zem Zem
Ahmet Başak – Dile Gelme
Ahmet Başak – Ömür Yolu

Ahmet Çalışır – Canu Dilden

Ahmet Feyzi – Askinla Yandim
Ahmet Feyzi – Hasretname
Ahmet Feyzi – Kavusabilsem
Ahmet Feyzİ – Nur Sultan
Ahmet Feyzi – Tutkunum Sana

Ahmet Karaca – Mevlaya Dogru
Ahmet Karaca-Özledim

Ahmet Kemal – İlahileri

Ahmet Özhan – Ramazan ILAHILERI

Ahmet Özhan – Ateşi Aşk I – Şehnaz-Muhayyer
Ahmet Özhan – Ateşi Aşk II Suzidil-Neva
Ahmet Özhan – Ateşi Aşk III Bekta i Nefesleri
Ahmet Özhan – Ateşi Aşk IV Hicaz-Nikriz
Ahmet Özhan – Ateşi Aşk V – Huseyni-Evi
Ahmet Özhan – Bak Yeşil Yeşil
Ahmet Özhan – Ben Seni Unutamam

Ahmet Özhan – Geceler Gariplerindir
Ahmet Özhan – Güldeste
Ahmet Özhan – Hoşgeldin
Ahmet Özhan – Huzunlu Gurbet
Ahmet Özhan – Kır Çiçeğim
Ahmet Özhan – Mevlânâ’nın Dilinden (2008)
Ahmet Özhan – Mor Elbise
Ahmet Özhan – Nostalji
Ahmet Özhan – Padişah Bestekarlar
Ahmet Özhan – Rüya

Ahmet Turan – Affet Günahimi
Ahmet Turan – Güzel Medinem
Ahmet Turan – Uhud Dagi
Ahmet Turan – Geldim Kapına
Ahmet Turan – Kerbela
Ahmet Turan – Nef-i ile Hırs

Ahmet Selçuk İlkan – Bir Tutku

Ahmet Selcuk Ilkan – 1982 Mum Isiginda – Milyon Kere Ayten
Ahmet Selcuk Ilkan – 1986 Bak Bir Erkek Agliyor
Ahmet Selcuk Ilkan – 1990 O Adam Benim
Ahmet Selcuk Ilkan – Isimsiz
Ahmet Selcuk Ilkan – 1992 Seni Ariyorum
Ahmet Selcuk Ilkan – 1988 Beni Unutamazsin – Bir Beyaz Karanfil
Ahmet Selcuk Ilkan – 2004 Unutmaktan Geliyorum
Ahmet Selcuk Ilkan – 2002 Son Romantik
Ahmet Selcuk Ilkan – 1997 Sairler Aglamaz

Akif Tuncer – Gönül Kapısı

Al- Shiekh Hussain Al- Akraf (Arapça)

Ali Büyükünlü – İmam Hatipliyiz Biz
Ali Büyükünlü – Gönül

Ali ÇİLEK – Arafat Dağı

Ali Ekber Çicek – Dertli Dünya
Ali Ekber Çiçek – Bir Nefes (2005)
Ali Ekber Çiçek – Sevda Vadisi
Ali Ekber Çiçek – Aşığa Tuzak Gerekmez
Ali Ekber Çiçek – Bektashi Music Ashik Songs
Ali Ekber Çiçek – Yolumuz Gurbete Düştü
Ali Ekber Çiçek – Anadolunun Sesi
Ali Ekber Çiçek – Haydar Haydar

————————————————-
Yeni Eklenen Albümler

Ahmet Selcuk Ilkan – 1984 Siir Gözlüm – Fahriye Abla

Ali Ekber Çiçek – Derde Derman Arardım


Ali Ercan – Arayı Arayı Bulsam İzini
Ali Ercan – Doyamadım
Ali Ercan – Doyulmazki Muhammed’e
Ali Ercan – Duy Baba 1
Ali Ercan – Duy Babam
Ali Ercan – Gafletten Uyan
Ali Ercan – Kimin Olursan Ol Dünya
Ali Ercan – Kıyamet Günü
Ali Ercan – Medineye Varamadım
Ali Ercan – Sevdiğin Güzel Mi
Ali Ercan – Şanssızlar Kervanı

Ali Ismail Yildizturan – İnsanlar Ağlasın

Ali Toprak – Sevgi,barıs Ve Deprem
Ali Toprak ve Küçük SEHER – Örtün Bacım

Alper – Esref Ziya Klasikleri
Alper – Su Gibi
Alper – Yemin

Altin Cocuklar – 32 Farz

Alaeddin Yavaş Şeddisaba Faslı ve İlahiler

Ali Oktay – Aşk Mıdır Ki
Ali Oktay – Hazan Yagmuru


Arapça Ezgiler

Arif NAZIM – Eski Adamlar
Arif Nazim – İhtilal
Arif Nazım Süper Albüm

Yıldırım Enes – Cay Evi ( Tey Tey)
Dr Yakup Ziya Genç – Var Ya